Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 187018 սովորող, որից 98895-ը՝ տղա, 88123-ը՝ աղջիկ: