Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 241545 սովորող, որից 127476-ը՝ տղա, 114069-ը՝ աղջիկ: