Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 190577 սովորող, որից 100662-ը՝ տղա, 89915-ը՝ աղջիկ: