Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 246974 սովորող, որից 128663-ը՝ տղա, 118311-ը՝ աղջիկ: