Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 210681 սովորող, որից 111231-ը՝ տղա, 99450-ը՝ աղջիկ: