Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 248270 սովորող, որից 129309-ը՝ տղա, 118961-ը՝ աղջիկ: