Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 245171 սովորող, որից 129391-ը՝ տղա, 115780-ը՝ աղջիկ: